Zakres event marketingu

Event w pierwotnym znaczeniu dotyczył wyjazdów integracyjnych oraz motywacyjnych. Od jakiegoś czasu jednak spektrum pojęcia znacznie się rozszerzyło bo teraz chodzi o cały zakres działań organizacyjnych związanych z eventem.

Czym jest event?

Eventy według definicji mogą być zarówno małym wydarzeniem jednorazowym z udziałem małej ilości osób ale także imprezą wielotysięczną, odbywającą się regularnie.

Jeśli chodzi o eventy to mamy na myśli koncerty, pikniki, festiwale, pokazy mody, festiwale, spektakle, kongresy, konwenty, jubileusze, animacje i wiele innych aktywności.

Cechą łączącą te wszystkie imprezy jest to, że dzięki takim wydarzeniom buduje się odpowiednie relacje ze strategicznymi interesariuszami a dużym plusem jest fakt, że doprowadzają one do bezpośredniego kontaktu nadawcy i odbiorcy.

Najczęściej event marketing jest rozumiany jako narzędzie reklamowe, które polega na organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń (imprez) masowych lub grupowych, służących realizacji celów organizacji wobec otoczenia: klientów, inwestorów, współpracowników oraz środowisk opiniotwórczych.

Także jeśli chodzi o zestawienie event marketingu z samym marketingiem pozornie pojęcia oznaczają to samo jednak tradycyjne narzędzia tego drugiego to reklama, promocja sprzedaży, public relations oraz sprzedaż bezpośrednia. Event marketing natomiast jest uznawany za element promocji sprzedaży lub PR. W praktyce jednak oba narzędzia są łączone i stosowane wymiennie, tak aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Cel event marketingu

Ta dziedzina odnotowuje swój ciągły rozwój, zwłaszcza w ostatnich latach. Jej celem jest zwiększenie kontaktu konsumenta z marką oraz angażowanie się w jego świat (wymagania, oczekiwania). Jest ciekawym zamiennikiem dla klasycznych technik komunikowania się, czyli zwykłych reklam, które przestały już działać na odbiorców.

Współczesny marketing powinien więc opierać się na eventach. Uczestnictwo w wyjazdach, koncertach, pokazach jest nośnikiem ładunku emocjonalnego, który przekłada się pozytywnie na markę, ideę oraz produkt. Emocja powodują, że uwaga uczestników się wyostrza a oglądanie staje się przeżywaniem a za tym idzie utrwalenie się w pamięci firmy, która event organizuje.

Event pozwala na intuicyjne pozycjonowanie marki, które zależy od charakteru wydarzenia. Bezpośredni kontakt z konsumentem pozwala na lepszą komunikacje i odbieranie produktów czy usług danej firmy wszystkimi zmysłami i w działaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *