Impreza masowa i zabezpieczenie medyczne

 Na imprezach masowych często widuje się punkty medyczne, w których można skorzystać z pierwszej pomocy lub też znajdujące się w tym punkcie osoby pomogą nawet w cięższych przypadkach. Czasem można zauważyć także stojący obok takiego punktu ambulans, naszykowany do tego aby poszkodowanych przewieźć do szpitala. Jednak takie punkty medyczne na tego typu imprezach nie są fanaberią jej organizatorów, a wymogiem niezbędnym do ich organizacji. Takie punkty medyczne muszą znajdować się na każdej imprezie, bez względu na to, czy ma ona charakter sportowy czy też bardziej rozrywkowy.

Kiedy impreza masowa?

Impreza masowa według przepisów jest wtedy, gdy deklarowana ilość osób które mają w niej uczestniczyć wynosi minimum 1000 osób na powietrzu oraz 500 w budynkach. Ta deklarowana ilość osób musi jednak pozostawać w zgodzie z przepisami budowlanymi, czyli musi być możliwość pomieszczenia takiej ilość osób w budynkach czy na danym placu.

Podczas tego typu imprez może się zdarzyć bardzo wiele sytuacji wymagających natychmiastowej pomocy medycznej. Omdlenia czy niewydolność oddechowa to przypadki które najczęściej się zdarzają. Zwłaszcza w sytuacji gdy impreza organizowana jest w pomieszczeniach, ryzyko ich wystąpienia jest dość duże. Spora ilość osób, gorąco, zwłaszcza gdy na zewnątrz temperatury są wysokie – to czynniki które sprawiają, że ryzyko wystąpienia tego typu zdarzeń rośnie bardzo szybko.

Jak wygląda zabezpieczenie imprezy masowej w kwestii pomocy medycznej?

Przede wszystkim nie można zapominać o tym, że zabezpieczenie imprez tego typu pod kątem pomocy medycznej jest warunkiem uzyskania pozwolenia na ich organizację. Jeżeli stosowne dokumenty, potwierdzające ten fakt nie zostaną przedłożone jako załącznik do wniosku o organizację imprezy, wówczas należy się liczyć z uzyskaniem decyzji odmownej.

Punkt medyczny zorganizowany na tego typu imprezie musi być dobrze oznaczony. Jeżeli teren jest rozległy, warto zastanowić się nad stworzeniem dwóch, a przynajmniej zadbać o to, aby droga prowadząca do niego była wyraźnie oznakowana.

Takie zabezpieczenie medyczne imprez masowych powinno być wykonywane przez specjalistów. Powinna to być firma medyczna, która przede wszystkim dysponuje odpowiednio kwalifikowanymi pracownikami oraz ponadto posiada niezbędny do wykonania takiego zabezpieczenia sprzęt.

Poza tym, iż osoby które będą w punkcie medycznym muszą mieć możliwość wykonania pierwszej pomocy na miejscu, to jeszcze firma musi zadbać o to, aby w razie konieczności dostępny był natychmiastowy transport do szpitala w przypadku wystąpienia tego typu sytuacji. Dlatego też jak mowa o pełnym zabezpieczeniu imprezy, powinny to być:

– zespół wyjazdowy , czyli ambulans z odpowiednio przeszkoloną obsługą, najlepiej jeżeli w zespole znajduje się lekarz, jednak może to być także zespół bez lekarza. Ambulans powinien zostać ustawiony w takim miejscu, aby z punktu medycznego był do niego łatwy dostęp oraz aby bez problemów mógł odjechać z imprezy.

– patrole ratownicze, w których powinny się znajdować co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia umożliwiające im udzielenie pierwszej pomocy. Im większa impreza, tym lepiej, aby tego typu patroli było więcej, co umożliwi szybsze udzielenie pierwszej pomocy w razie konieczności.

– punkt medyczny w którym pomoc udzielana jest na miejscu. Oczywiście może ich być więcej, jeżeli teren imprezy jest dość rozległy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *