ŚCIEŻKA GEOTURYSTYCZNA
DAWNA KOPALNIA BABINA
Polish (Poland)Deutsch (Germany)

?Ścieżka geoturystyczna dawna kopalnia Babina? położona jest w obszarze dawnej podziemnej i odkrywkowej eksploatacji węgli brunatnych oraz iłów ceramicznych, która na skalę przemysłową prowadzona była tutaj w latach 1920-1973. Znajduje się ona, w bezpośrednim sąsiedztwie Łęknicy, w południowej części morenowej struktury geologicznej nazywanej Łukiem Mużakowa. Cała struktura Łuku Mużakowa, położona na obszarze Polski i Niemiec, znajduje się w granicach transgranicznego Geoparku Łuk Mużakowa. Jego polska część jest ponadto objęta prawną formą ochrony przyrody w postaci-Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa, utworzonego w 2001 roku. Przejście trasą ścieżki, o około 5 kilometrowej długości, umożliwia zapoznanie się w bezpieczny i wygodny sposób, z elementami niezwykle rzadkiego w Polsce krajobrazu pokopalnianego, powstałego w efekcie wieloetapowych przemian. Ścieżka przebiega przez obszar, którego naturalny krajobraz był początkowo silnie degradowany. Nastąpiły w nim nieodwracalne zmiany ukształtowania terenu, czego najbardziej widocznym efektem jest powstanie zbiorników kwaśnych wód kopalnianych. Przeprowadzona w latach 70-tych i 80-tych, po zakończeniu górnictwa, rekultywacja terenu, zapoczątkowała rozwój procesów renaturyzacyjnych, które trwają do dzisiaj. W ten sposób wykształcił się nowy krajobraz, pokopalniany, który stanowi obecnie przedmiot ochrony, jest miejscem wielu obserwacji badawczych i stał się również obiektem geoturystycznym.