ŚCIEŻKA GEOTURYSTYCZNA
DAWNA KOPALNIA BABINA
Polish (Poland)Deutsch (Germany)
piątek, 24 stycznia 2014 00:00

ZASADY

KORZYSTANIA Z WIEŻY WIDOKOWEJ

w Leśnictwie Nowe Czaple Nadleśnictwo Lipinki

 

I. Wieża widokowa jest obiektem ogólnodostępnym o konstrukcji drewnianej. Taras widokowy znajduje się na wysokości 14 metrów pierwszy poziom i drugi poziom na wysokości 24 metrów. Taras wyposażony jest w barierkę ochronną oraz siatkę zabezpieczającą osoby przez upadkiem z wysokości. Na taras prowadzą wewnętrzne kręte schody drewniane o 120 stopniach. W biegu schodów, co 5 stopni znajduje się pomost spocznikowy, będący dogodnym miejscem do odpoczynku w czasie wejścia lub zejścia z wieży.


II. Wieża widokowa jest udostępniana zwiedzającym w każdy dzień tygodnia. Wstęp na wieżę jest bezpłatny. Jednorazowo na wieży może przebywać nie więcej niż 50 osób. Wstępujący na wieżę zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami korzystania z wieży widokowej.

 

III. Ważne

1. Korzystanie z wieży odbywa się na własną odpowiedzialność.

2. Wejście na taras widokowy wieży wymaga pokonania wysokości 14 lub 24 m.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wchodzić na wieżę wyłącznie w obecności i na własną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna.

4. Wszystkie osoby, a w szczególności osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne, korzystając z wieży winny zachować szczególną ostrożność.

5. Każdy zwiedzający powinien ocenić swoje możliwości, ponieważ wejście i powrót wymaga dobrej kondycji oraz sprawności fizycznej i psychofizycznej.

6. Niewskazane jest wchodzenie na wieżę osobom cierpiącym na lęk wysokości, z wadami serca, dysfunkcjami narządów ruchu lub innymi schorzeniami, które mogą być przyczyną wypadku.

7. Na schodach należy utrzymywać umiarkowane i najdogodniejsze tempo chodzenia.

 

IV. Zabrania się:

1) wchodzenia na wieżę grupie liczniejszej niż 50 osób,

2) wchodzenia na wieżę osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

3) spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.

4) rzucania z wieży jakichkolwiek przedmiotów,

5) wspinania się po elementach konstrukcji wieży,

6) wychylania się przez barierki /balustrady/ ochronne,

7) hałasowania, przepychania, biegania itp.,

8) wprowadzania zwierząt,

9) dewastacji i zaśmiecania obiektu,

10) używania otwartego ognia,

11) palenia papierosów,

12) wejścia na wieżę w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych:

? w czasie gęstej mgły lub innych czynników ograniczających widoczność z wieży,

? podczas opadów deszczu, śniegu, gołoledzi lub bezpośrednio po ich ustaniu,

? podczas burzy i silnych wiatrów,

? po meteorologicznym ostrzeżeniu o huraganach.

Wstęp na Wieżę Widokową oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich akceptację. Nadleśnictwo Lipinki nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia zasad korzystania jak i ogólnych zasad bezpieczeństwa osób korzystających z wieży widokowej.

 

VI. Ważne telefony:

1. Pogotowie ratunkowe - 999

2. Straż pożarna - 998

3. Policja - 997

4. Centrum Powiadamiania Ratunkowego ? 112

5. Nadleśnictwo Lipinki - 68 362 62 58

6. Leśnictwo Nowe Czaple ? 728 966 063